U OVOJ KUĆI NE ODOBRAVAMO POPUST BEZ OBZIRA NA DINAMIKU ISPLATE.