INFOTEH-JAHORINA 2019 - XVIII Međunarodni naučno-stručni Simpozijum

    20-22. mart 2019. Hotel Bistrica, Jahorina, RS, BiH

INFOTEH web adresa: www.infoteh.rs.ba

Simpozijum INFOTEH®-JAHORINA okuplja eksperte, naučnike, inženjere, istraživače i studente koji se
bave informacionim tehnologijama i njihovom primjenom u sistemima upravljanja, komunikacionim,
proizvodnim i elektronskim sistemima, energetici, kao i u drugim oblastima od interesa za brži i
uspješniji razvoj sredine u kojoj živimo. Simpozijum posebnu pažnju posvećuje mladim istraživačima
i studentima organizovanjem posebne studentske sesije.

 

Hotel Bistrica
OC Jahorina - Hotel Bistrica

 

VAŽNI DATUMI

20.01.2019. Rok za dostavljanje kompletnih radova
20.02.2019. Obaveštenje o prihvatanju rada, eventualni zahtevi za korekcije
28.02.2019. Rok za prijem konačne verzije rada
04.03.2019. Objavljivanje programa i konačne liste prihvaćenih radova
15.03.2019. Rok za uplatu kotizacije i registraciju učesnika
20.03.2019. Svečano otvaranje Simpozijuma

KOTIZACIJA

Kotizacije se placaju direktno na racun ETF-a Istocno Sarajevo.

 

SMEŠTAJ

Online rezervacija vise nije moguca.

 

PREVOZ

Korisni brojevi telefona:
- Autobuska stanica Pale: +387 (0)57 222 900
- Autobuska stanica Istočno Sarajevo: +387 (0)57 317 377
- Autobuska stanica Sarajevo: +387 (0)33 213 010
- Taxi služba Istočno Sarajevo: +387 (0)57 340 200, +387 (0)57 342 000
Taxi prevoz iz Sarajeva do Jahorine košta oko 50 KM (25 €),
a od Pala do Jahorine oko 30 KM (15 €).

 

        CENOVNIK:

Smeštaj - po danu po osobi:
19-22. mart 2019
1/1 soba pun pansion 45,55€
1/1 soba polupansion 40,45€
1/2 soba pun pansion 35,30€
1/2 soba polupansion 30,20€
 
Boravišna taksa: 1.30€ po danu
Sopstveni prevoz