Za sve koji planirate leto 2023 na vreme, spremili smo posebne pogodnosti

Popust za uplatu u celosti - do 10% na najam ili 10 eur na paket aranžman
Za sve uplate u celosti odobravamo od 5 do 10% popusta na najam, dok je popust na paket aranžman za sve kuće na popustu 10eur.

Detaljnije o uslovima i načinima plaćanja pročitajte u nastavku

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA APARTMANSKOG SMEŠTAJA
Rezervacija se smatra konačnom prilikom uplate 40% od celokupnog iznosa aranžmana. Preostalih 60% aranžmana potrebno je uplatiti do 30 dana pre puta.

Dinamika plaćanja
1. UPLATA U CELOSTI prilikom rezervacije.
2. UPLATA NA RATE uz akontaciju od 30%. Sve rate se obračunavaju u EUR-ima, a naplaćuju u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke, na dan dospeća rate i dospevaju najkasnije do 15-og u mesecu.
- ČEKOVIMA na do 12 MESEČNIH RATA BEZ UVEĆANJA Iznos pojedinačne rate bi bio obračunat u eurima, a stvarna naplata bi bila u kešu ili čekovima u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan donošenja ili dospeća rate, najkasnije svakog 15-og u mesecu. Za rate koje dospevaju tokom ili posle iskorišćenog aranžmana, neophodno je deponovanje čekova u agenciji 15 dana pre polaska, uz napomenu da poslednja rata dospeva najkasnije 15.12.2023.
- preko ADMINISTRATIVNE ZABRANE na do 12 MESEČNIH RATA BEZ KAMATE. Rata se obračunava u eurima, a stvarna naplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, uz napomenju da poslednja rata dospeva najkasnije 15.12.2023.
-KREDITNIM KARTICAMA BANKE INTESA I KOMERCIJALNE BANKE na do 6 mesečnih rata. Ova vrsta plaćanja se odnosi na korisnike kreditnih kartica, koje imaju adekvatne kartice odobrene za plaćanje na rate od strane poslovne banke i ne može se smatrati uplatom u celosti.
-putem PENZIONOG CEKA ODN. ADMINISTRATIVNE ZABRANE SA PIO FONDOM, na do 12 mesecnih rata bez kamate, a nakon provere i odobrenja filijale fonda koji isplacuje penziju i uz dostavljeni poslednji penzioni cek. Poslednja rata dospeva najkasnije do 15.12.2023.
3. PLATNE KARTICE Visa, Master, Dina, Maestro i American Express.
4. KREDIT BANKE po uslovima koje određuje banka na dan sklapanja ugovora.

Popusti za uplatu u celosti:
Popusti sa sajta se odnose na rezervacije izvršene do 10.05.2023.
Za izvršene rezervacije popust za određenu kuću će biti istaknut na web stranici (u % za najam ili iznosu u eur za paket aranžmane) i važiće samo u trenutku prijave tj. dok je aktuelan na stranici. Popust se može korigovati u skladu sa raspoloživošću kapaciteta.

POPUST ZA UPLATU U CELOSTI NA PAKET ARANŽMANE, SE PRIMENJUJE ZA PUTOVANJA U PERIODU 20.05-06.09.

NAPLATA PROMENA NA IZVRŠENOJ PRIJAVI
Skrećemo pažnju da od ove sezone, kao i ostali organizatori, krećemo sa praksom naplate administrativnih troškova nastalih kod svake promene ugovora o putovanju. Iznos naplate promene je odredjen i iznosi 8 eur-a.
Promenom se smatra promena ugovorenog mesta boravka, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice/broja putnika.