Astra Abakus - kalkulator cena

Astra Abakus - aplikacija koja umesto vas obračunava konačnu cenu. Vaše je samo da unesete željeno mesto, broj odraslih osoba, dece od 6 do 12 godina, kao i dece do 6 godina, vid prevoza, datum boravka, kuću ukoliko stranka već zna koju želi i dobićete spisak kuća i ponudu različitih tipova smeštaja. Sa leve strane ponuđene kuće se nalazi mali znak "+" . Klikom na "+" otvoriće vam se niz mogućnosti plaćanja te smeštajne jedinice sa obračunatim popustima za svaku od varijanti.
U ovom trenutku naš Abakus pokazuje ograničenja kad neku "trojku" ne dajemo kao "dvojku". Iako u katalogu postoji štampana cena, abakus je neće prikazati.
 
O APLIKACIJI
Pred vama se nalazi nova verzija. Povezani su izveštaji o raspoloživosti sa abakusom tako da sada više aplikacija ne računa samo cene i popuste već vam daje i informaciju da li je određeni tip sobe rasprodat.
NAPOMENE U VEZI PRVE INSTALACIJE PROGRAMA:
- Astra Abakus je aplikacija izvršnoj tipa formata ".exe".
- U zavisnosti od vrste vaše antivirus zaštite možete preuzeti sam exe fajl, a možete preuzeti i "zipovanu" verziju.
- U slučaju da se odlučite za zipovani fajl, isti ćete morati da otpakujete i extraktujete kao što to inače radite sa zip datotekama.
- Vaš antivirus program može odbiti da otvori aplikaciju zbog sumnje da se radi o virusu. Biće potrebno da potvrdite da verujete proizvođaču aplikacije kako biste istu mogli koristiti. Moguće je da će je vaš antivirus spakovati i u neki poseban folder kao "karantin". Vi ćete je onda odatle preuzeti i staviti na mesto po izboru na vašem računaru.
- Ukoliko vas windows firewall bude pitao da li dozvoljavate da aplikacija komunicira sa internetom, neophodno je da dozvolite, jer je aplikacija online, preuzima stanje kapaciteta Astra travel-a, proverava ažurnost cena i da li koristite poslednju verziju aplikacije. U slučaju da se desi da ne koristite poslednju biće vam traženo da sa stranice subagenti preuzmete najnoviju verziju.
 
Nadamo se da će vam Astra kalkulator u velikoj meri olakšati rad i prodaju Astra aranžmana
 
 
ASTRA ABAKUS LETO 2024
najnovija verzija - Astra Travel Abakus 2.5b  
KLIKNITE OVDE da preuzmete spakovanu aplikaciju (ZIP fajl)
KLIKNITE OVDE da preuzmete aplikaciju (EXE fajl)